Haku SAMKin IBS-koulutusohjelmaan keskeytettiin

Satakunnan ammattikorkeakoulun haku Innovative Business Services -koulutusohjelmaan on keskeytetty, koska koulutus ei nykyisessä muodossaan ole Satakunnan ammattikorkeakoulun tarjonnassa enää vuonna 2014.

Päätös liittyy Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen 29. elokuuta tekemään linjaukseen, jonka mukaan englanninkielisten liiketoiminnan koulutusohjelmien opetus keskitetään Raumalle ja nuorten sairaanhoitajakoulutus Poriin.

SAMK ei tule hakemaan toimilupahaussa koulutusvastuuta Porissa toteutettavalle englanninkieliselle liiketalouden koulutusohjelmalle eikä Raumalla toteutettavalle hoitotyön nuorten koulutukselle. Uusia opiskelijoita ei siis valita Poriin parhaillaan käynnissä olevassa vieraskielisten koulutusohjelmien valtakunnallisessa yhteishaussa eikä hoitotyöhön Raumalle kevään 2014 yhteishaussa.

IBS-koulutusohjelman nykyiset opiskelijat siirtyvät opiskelemaan Rauman Kanalikampukselle ja Rauman hoitotyön opiskelijat Porin Tiilimäen kampukselle erikseen sovittavan siirtymäajan puitteissa. SAMK on tiedottanut muutoksista henkilökunnalle ja opiskelijoille. Tiedotus jatkuu sitä mukaa, kun muutosprosessin yksityiskohdat ja aikataulut täsmentyvät.

– Huolehdimme siitä, että muutoksesta on opiskelijoille mahdollisimman vähän haittaa. Opetuksen laatuun kiinnitetään muutosvaiheessa erityistä huomiota. Tutkinnon suorittamisen edellytykset säilyvät ennallaan, sanoo rehtori ja toimitusjohtaja Juha Kämäri.

Aikuisten sairaanhoitajakoulutus säilyy Raumalla, joten edellä mainitut muutokset eivät koske aikuiskoulutukseen osallistuvia.