Hakunintien ja Isohakunintien tasoristeykset muuttuvat vartioiduiksi

Rauman satamassa sijaitsevien Hakunintien ja Isohakunintien tasoristeysten uudet puolipuomilaitokset otetaan käyttöön tiistain ja keskiviikon aikana.

Näin tasoristeykset muuttuvat vartioiduiksi tasoristeyksiksi, joissa on käytössä puomit ja varoituslaitteet.

Turvallisuutta parantamaan Rauman Satama on rakennuttanut myös kokonaan uuden tasoristeyksen konttiterminaaliin suuntautuvaa raskasta liikennettä varten.

Kentän kaupungin puoleisessa päässä sijaitseva uusi tasoristeys ja sen turvalaitos otetaan käyttöön tammikuussa 2014.

Tuleva uusi kulkureitti on tarkoitettu vain konttiterminaalin raskasliikennettä varten.