Hallinto-oikeus jätti tutkimatta susilupavalituksen

Turun hallinto-oikeus jätti tutkimatta luonnonsuojeluyhdistys Tapiola valituksen koskien Köyliön alueen suden kaatolupaa.

Oikeuden mukaan Luonnonsuojeluyhdistyksellä ei ole poikkeuslupa-asioihin sellaista alueellista tai paikallista yhteyttä, jonka perusteella sillä olisi metsästyslain mukainen valitusoikeus riistakeskuksen päätöksistä.

Suomen riistakeskus, Satakunta oli päätöksellään myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyydystämiseksi tai tappamiseksi Köyliön, Huittisten, Loimaan ja Punkalaitumen kunnissa sijaitsevalla rajatulla poikkeuslupa-alueella ajalla 23.2.–15.3.2015.
Hallinto-oikeus oli 18.2.2015 Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola ry:n hakemuksesta kieltänyt riistakeskusten päätösten täytäntöönpanon.

Lupa-alue sijoittuu valtaosaltaan Satakunnan maakuntaan. Loimaan kaupunkiin kuuluvan alueen osalta lupa-alue sijoittuu Varsinais-Suomen maakuntaan, minkä lisäksi lupa-alue ulottuu vähäisen Punkalaitumen kuntaan kuuluvan alueen osalta myös Pirkanmaan maakuntaan.


Yhdistys on tehnyt vastaavan valituksen myös Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Riistakeskus odottaa vielä tämän ratkaisun ennen kuin asiassa edetään.