Hallinto-oikeus: Merimetsojen takia pengertietä ei voi rakentaa Järviluotojen ja telakan välille

Luodoilla jo lupaa myönnettäessä pesinyt harmaahaikarakolonia on kasvanut ja lienee nyt Suomen suurimpia. Lisäksi luodoille on asettunut Suomen suurin merimetsokolonia. Arkistokuva:Pekka Lehmuskallio

Hallinto-oikeus hylkäsi Rauman kaupungin ja sataman valituksen päätöksestä, jolla ELY-keskus kielsi pengertien rakentamiseen ryhtymisen Järviluotojen ja telakan välille

Varsinais-Suomen ELY-keskus kielsi 11.12.2019 antamallaan päätöksellä Rauman kaupunkia ja Rauman Satama Oy:tä jatkamasta harmaahaikaran ja merimetson pesiä vahingoittavia ja hävittäviä sekä lintuja häiritseviä pengertien rakentamistöitä sekä vesialueen ruoppaamista Meriteollisuuspuiston telakan sekä Järviluotojen välillä.

ELY-keskus perusteli päätöstään sillä, että Järviluotojen pesimälintutilanne on muuttunut sen jälkeen, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi hankkeelle vesitalousluvan vuonna 2016.

Luodoilla jo lupaa myönnettäessä pesinyt harmaahaikarakolonia on kasvanut ja lienee nyt Suomen suurimpia. Lisäksi luodoille on asettunut Suomen suurin merimetsokolonia.

Pengertien rakentamistyöt ja ruoppaaminen ovat ELY-keskuksen mukaan vastoin luonnonsuojelulakia, joka kieltää lintujen tahallisen häiritsemisen erityisesti lisääntymisaikana sekä pesien tahallisen vahingoittamisen tai siirtämisen.

Hallinto-oikeus katsoi, että pesien vahingoittamiselta ainakaan Vähä Järviluodolla ei rakentamisen aikaan todennäköisesti voida välttyä. Näin ollen asiassa oli ollut perusteet kieltää toimenpiteiden jatkaminen, eikä ELY-keskuksen päätöstä ollut syytä valituksen johdosta kumota.

Hallinto-oikeuden päätös oli äänestyksen tulos. Rauman kaupunki ja satama ovat ilmoittaneet hakevansa valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Kansanedustaja Jari Myllykoski (vas.) on pettynyt Turun hallinto-oikeuden perjantaina päätökseen.

– Haitaksi asti lisääntynyt ja selvästi elinvoimainen laji menee työpaikkojen ja alueelle tärkeän satamatoiminnan kehittämisen edelle. En olisi uskonut tätä näkeväni, sanoo Myllykoski.

– Ymmärrän, että päätökset tehdään lain mukaan ja sillä selvä. Jos tämä päätös saa lainvoiman, on se osoitus siitä, että lakiin merimetsojen suojelusta on puututtava. En voi uskoa, että elinvoimainen laji seisoo tällä tavoin satamatoiminnan kehittämisen tiellä, ihmettelee Myllykoski.