Hallituksen varhaiskasvatuksen suunnnitelmat saavat moitteita Krista Kiurulta

SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru ihmettelee hallituksen esitystä heikentää esiopetuksessa olevien lapsien oikeutta varhaiskasvatukseen.

Kuluvan vuoden talousarvion mukaan esiopetuksessa olevien lasten varhaiskasvatusoikeutta muutetaan siten, että kunnille annetaan mahdollisuus toteuttaa esiopetuksessa olevan lapsen päivähoito maksullisissa kerhoissa.

Kiurun mukaan varhaiskasvatusoikeuden leikkaaminen tarkoittaisi, että kuusivuotiaiden ikäluokalta ja muilta esiopetuksessa olevilta lapsilta poistuisi oikeus henkilöstö- ja ryhmäkokosäännöksillä turvattuun varhaiskasvatukseen ja päivähoitoo.

Hallitus aikoo säästää ohjaamalla esiopetuksessa olevat lapset jatkossa maksulliseen kerhotoimintaan.

Kiuru kantaa huolta siitä, että esiopetusikäisen lapsen päivä voi pahimmillaan pirstaloitua kolmeen osaan. Jos lapsen päivä pirstotaan niin, että osa päivästä on kerhoa, osa esiopetusta ja vielä loppupäivä kerhoa, lapsiryhmien koko suurenee.

Samalla lapsen fyysinen päivähoitopaikka voi muuttua päivän jopa moneen kertaan.