Hallitus päätti maataloustuista

Hallitus vahvisti tänään Etelä-Suomen kansallisen tuen, pohjoisen tuen, luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan ja sokerijuurikkaan kansallisen tuen vuoden 2014 tukiperusteet ja yksikkötukien tasot.

Päätökset vastaavat tuottajajärjestöjen kanssa loppuvuonna 2013 sovittua tukiesitystä, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö.

Etelä-Suomen kansallinen tuki maksetaan vuonna 2014 samassa muodossa ja samoilla kokonaistukimäärillä kuin vuonna 2013.

Etelä-Suomessa sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen tukitasoa voidaan hieman korottaa edellisvuodesta, koska tiloja on jäänyt pois tuen piiristä ennakoitua enemmän. Hevostalouden tuet alenevat koko maassa selvästi edellisvuodesta.

Etelä-Suomen kansallisena tukena tukialueilla A ja B maksetaan kotieläintilan hehtaaritukia 41 euroa hehtaarilta ja Etelä-Suomen erikoiskasvitukea sata euroa hehtaarilta.

Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan sokerijuurikasalan perusteella enintään 350 euroa hehtaarilta. Taso vastaa EU-säädösten Suomelle mahdollistamaa tuen enimmäismäärää.

Lisäksi vahvistettiin vuoden 2013 lopulliset tukitasot Etelä-Suomen kansalliselle kotieläintilan hehtaarituelle ja erikoiskasvituelle. Kotieläintilan hehtaaritukea korotettiin kahdella eurolla 41 euroon, kun taas avomaanvihannesten ja tärkkelysperunan erikoiskasvitukea alennettiin 8 eurolla 92 euroon.

Etelä-Suomen kansallista tukea arvioidaan maksettavan noin 9 000 tilalle.