Hälytyksiä aiempaa vähemmänSatakunnan pelastuslaitoksella

Satakunnan pelastuslaitoksella koettiin viime vuonna myönteinen kehitys hälytystehtävien määrässä. Kiireellisten hälytystehtävien määrä laski lähes 24 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Eniten vähenivät vahingontorjuntatehtävät.

Automaattisten paloilmoittimien ja palovaroittimien tarkistus ja varmistustehtävien määrä aleni myös vajaat 23 prosenttia. Ensivastetehtävien määrässäkin oli selkeä 18,5 prosentin alenema.

Lue lisää lauantain Länsi-Suomesta