Hälytyskäytännölle sapiskaa

Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirien tulee järjestää oman alueensa ensihoitopalvelu, jonka tehtävä on auttaa äkillisesti sairastuneita tai loukkaantuneita ihmisiä. Sairaanhoitopiiri voi hoitaa sen itse tai yhteistyössä toisen sairaanhoitopiirin kanssa.

Palveluntuottajina voivat olla myös pelastuslaitos ja yksityiset tuottajat.

Kullaan sopimuspalokunnan ensivastetoiminnan vastuuhenkilö Sakari Aalto on vahvasti sitä mieltä, ettei Satakunnan sairaanhoitopiirin päivittäisessä ensihoitopalvelun yksiköiden hälytyskäytännössä noudateta yhtymävaltuuston hyväksymää ensihoidon palvelutasopäätöstä.

– Pelastustoimen johtamiin tehtäviin hälytykset tulevat yleensä vain sammutusautoille, ja Porista paikalle lähtevät yleensä vaativan hoitotason ambulanssi ja lääkäriyksikkö. Lähempänä onnettomuutta sijaitsevalla paloasemalla olevaa ensivasteyksikköä ei paikalle hälytetä. Tilanne on kummallinen ja heikentää ihmisten turvallisuutta, Aalto lataa.

Satakunnan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Vesa Lundin mukaan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on käsitellyt asiaa, ja todennut, että potilasturvallisuuden vaarantavaa ristiriitaa ei palvelutasopäätöksessä ole.

Satakunnan sairaanhoitopiirin tietoon ei myös ole tullut tilanteita, joissa potilasturvallisuus olisi ohjeiden mukaisen toiminnan seurauksena vaarantunut.

Lundin mukaan usein käy niin, että pelastusyksikkö on onnettomuuspaikoilla sama kuin ensivasteyksikkö.

– Mikäli pelastusyksikkö on ensimmäisenä kohteessa, tekee ensimmäisen potilastilannearvion pelastusyksikön henkilöstö. Se on pelastustoimen perustehtävä ja hätäensiapua voivat antaa myös pelastustoimen yksiköt.

Hälytykset menevät aina sekä pelastuslaitoksen yksiköille että myös sopimuspalokunnille.
Asia on toiminut hienosti suurimmassa osassa Satakunnan kuntia.

– Olemme pyrkineet siihen, että ohjeistukset tehdään maakuntakohtaisesti, ei kuntakohtaisesti. Tuolloin kaikki alueet ovat tasa-arvoisessa asemassa.