Hammasteknikkokoulutus alkaa Turussa

Turun ammattikorkeakoulu Oy saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä 2 miljoonaa euroa kehittämisrahaa vuosille 2014 ja 2015. Avustus on tarkoitettu uuden toimiluvan mukaiseen Turun AMK:n strategiseen kehittämiseen sekä yhteistyöhön Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa.

Osa valtionavustuksesta ohjautuu uutena aloitettavaan hammasteknikkokoulutukseen ja osa Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittoumalle yhteistyöhankkeisiin.

Hammasteknikkokoulutus siirtyy Metropolia-ammattikorkeakoulusta Turkuun vuonna 2015.

OKM myönsi ammattikorkeakouluille yhteensä noin 20 miljoonaa euroa AMK-uudistusta tukeviin hankkeisiin. Kaikki AMK:t saivat uusien toimilupien mukaiseen strategiseen kehittämiseen pohjautuvaa rahoitusta. Suurimpia tuettavia hankkeita ovat Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen yhdistymiseen tähtäävä hanke sekä vuoden 2014 alussa toimintansa aloittaneen Lapin ammattikorkeakoulun toimintarakenteen vahvistaminen.