Hanke ryhdistää Untamalan matkailua – kylälle luvassa brändi

Hankkeen tarkoitus on saada entistä useampi kasitietä huristava poikkeamaan Laitilan Untamalassa. Esimerkiksi kirkkomaan kasvillisuutta on tarkoitus raivata. Kuva: Esa Urhonen

Laitilan Untamalan kylän matkailua aletaan kehittää elokuussa kaksivuotisella Päivä Untamalassa -hankkeella.

Kylänraitin varressa on satojen vuosien, jopa kahden tuhannen vuoden takaa muistoina kalmistomäki, kuppikiviä, Kalevanpojan viikatteentikku, kyläkirkko, talonpoikaistaloja vanhoilla sijoillaan.

Untamala valittiin valtakunnalliseksi vuoden kyläksi vuonna 2006.

Hanketta hallinnoi Untamalan kylä ry, ja mukana on alueen yrityksiä, yhdistyksiä ja Laitilan kaupungin kulttuuritoimi. Tukea saadaan maaseudun kehittämisyhdistys Ravakalta.

Untamalassa on kulttuurimatkailupotentiaalia ja aitoja kohteita, joiden välille halutaan lisää koordinointia ja yhteisiä tavoitteita.

Myös uudet toimijat voivat tulla mukaan. Untamalaa pyritään markkinoimaan lähimatkailukohteena ekologisesti kestävin liikkumismuodoin.

Tavoitteena on luoda kylälle yhteinen matkailua tukeva, kylän kulttuuriarvoa kunnioittava brändi sekä koota kohteet ja toimijat sen alle. Hankkeelle palkataan osa-aikainen projektipäällikkö.

Luvassa on myös uusia opasteita ja infotauluja, kulttuuripolun kunnostusta, kirkkomaan kasvillisuuden raivausta sekä selvitetään vanhan pajarakennuksen käyttömahdollisuutta ja paikoitusalueita. Matkailutiedotusta uusitaan sähköisesti ja esittein.