Hankkilan silta korjataan Eurajoella – kiertoreitti käytössä kesän ajan

Silta sijaitsee Vähäkyläntiellä Eurajoella. Kuva: Ely-keskus


Varsinais-Suomen ely-keskus aloittaa Eurajoella Hankkilan sillan puukannen uusimistyöt 5. kesäkuuta. Silta sijaitsee maantiellä 12771 (Vähäkyläntie).

Liikenne työmaan kohdalla joudutaan katkaisemaan töiden ajaksi ja liikenne ohjataan kiertotielle 7.6.–9.8. välisellä ajalla.

Korjaustöiden ajaksi liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle maantien 2176 (Olkiluodontie) ja maantien 12773 (Koivuniementie) kautta. Kiertotien pituus on noin 12 km. Jalankululle ei pystytä järjestämään väliaikaista kulkuyhteyttä.

Liikennemäärä sillalla on noin 341 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Sillan nykyisessä puukannessa on lahovaurioita ja teräspalkeissa ruostevaurioita. Korjauksessa puukansi sekä kaiteet uusitaan kokonaan ja teräspalkit maalataan.

Silta avataan liikenteelle töiden valmistumisen jälkeen viimeistään 9. elokuuta.

Urakoitsijana hankkeessa toimii TYL Silko.