HAO: Säkylän jätevesille haettava uutta purkupaikkaa

Säkylän jätevesille on etsittävä vaihtoehtoista purkupaikkaa Eurajoen sijaan. Tämä koskee niin Säkylän kunnan kuin elintarviketeollisuudenkin jätevesiä.

Myöskään puhdistustehoa koskevista vaatimuksista ei tingitä.

Näin lausui Vaasan hallinto-oikeus (HAO), joka antoi tiistaina hylkäävät päätöksensä puhdistamojen ympäristölupien tarkistuksia koskeneista valituksista.

Lupaehdoista olivat valittaneet Säkylän kunta ja Apetit Suomi Oy.

Oikeus yhtyi lupaviranomaisen näkemykseen siitä, että Eurajoki on merkityksensä ja virtaamansa vuoksi huono vaihtoehto jätevesien purkupaikaksi. HAO ei myöskään taipunut lieventämään puhdistusvaatimuksia.

Valitukset koskivat vuonna 2006 annettuja ja vuonna 2014 tarkistettuja ympäristölupapäätöksiä.