Harjusinisiivillä hyvä vuosi

Kuva: Erkki Kallio

Suomen ympäristökeskus on jatkanut harjusinisiiven seurantaa Säkylänharjulla. Kahden huonon vuoden jälkeen harjusinisiipi runsastui viime kesänä.

Kuluva kesä on osoittautunut vieläkin paremmaksi, jopa ennätyksellisen hyväksi. Runsastunut harjusinisiipikanta mahdollisti pitkään suunnitteilla olleen siirtoistutuksen kunnostetulle harjukohteelle. Siirtoistutuksen toivotaan parantavan äärimmäisen uhanalaisen harjusinisiiven tulevaisuutta.

Harjusinisiiven vahvan kannan ansiosta pystyttiin toteuttamaan suunniteltu siirtoistutus. Sen kohteena oli Etelä-Hämeessä sijaitseva, perhoselle soveliaaksi kunnostettu harjukohde. Perhoset selvisivät siirrosta hyvin, ja useita munintojakin on havaittu. Paikka pidetään toistaiseksi salassa, sillä perhosille halutaan antaa rauha uudessa kodissaan.

Harjusinisiipi on säilynyt Säkylänharjulla Puolustusvoimien toiminnan ansiosta. Perhosen esiintymä sijaitsee Porin Prikaatin harjoitusalueella, missä säännölliset ammunnat ja muu toiminta ovat luoneet ja ylläpitäneet maaston avoimuutta.

Lisäksi Metsähallitus on tehnyt Säkylänharjun paahdealueilla laajamittaisia kunnostustoimia 2000-luvun aikana. Harjusinisiiven ohella niistä ovat hyötyneet myös alueen monet muut, vähemmän tunnetut uhanalaiset paahdelajit.