Harmaahylkeen metsästykseen alueelliset kiintiöt

Valtioneuvosto on tänään vahvistanut metsästysasetuksen muutoksen, jonka mukaan harmaahylkeen metsästykseen ei enää edellytetä pyyntilupaa, vaan harmaahyljettä voidaan metsästää metsästysaikana alueellisen kiintiön puitteissa.

Alueellisen kiintiön vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuottaman kanta-arvion pohjalta.

Vuosittaisen kiintiön täyttymistä seurataan saaliin ilmoitusvelvollisuudella.

Itämeren alueen laskennoissa nähtyjen harmaahylkeiden määrä on kasvanut 2000-luvun alun noin 10 000:sta nykyiseen lähes 30 000 hylkeeseen.

Muutoksella pyritään vähentämään harmaahylkeiden aiheuttamia menetyksiä ammattikalastukselle sekä vesiviljelylle.

Lisäksi muutos vähentää elinkeinonharjoittajien ja viranomaisten hallinnollista taakkaa ja mahdollistaa välittömät metsästystoimet.

Alueelliset kiintiöt vahvistetaan siten, että harmaahyljekantaa ei vaaranneta. Harmaahylje ei ole uhanalainen.