Harva valitsee kotiopetuksen

Kotiopetuksen valitsevien perheiden määrä on pysytellyt viime vuosina lähellä nollaa sekä Raumalla että lähikunnissa.
Eurassa, Eurajoella ja Pyhärannassa tilanne on sama: kotiopetuksessa ei ole tällä hetkellä yhtään lasta. Vaihtoehdosta kiinnostuneet vanhemmatkin ovat yksittäistapauksia.

Pyhärannan sivistystoimenjohtaja Tanja Nurmi huomauttaa, että pienessä kunnassa kotiopetusta ovat saaneet enimmilläänkin yhden perheen lapset.
– Ratkaisu on usein tilapäinen, seurausta esimerkiksi vanhemman ulkomaille suuntautuvasta työkomennuksesta.

Kotiopetuksen aloittaminen ei edellytä viranomaisten lupaa. Asiasta päättää huoltaja, joka on vastuussa siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi.

Raumalla kotiopetusta on saanut viime vuosina neljä lasta.
Rauman kaupungin perusopetusjohtaja Hanna Viljanen-Lehto on alhaiseen lukemaan tyytyväinen.

Kun oppivelvollinen ei osallistu kunnan järjestämään perusopetukseen, hän ei myöskään ole minkään kunnan koulun oppilas. Vastuu siirtyy huoltajalle paitsi opetuksen, myös oppikirjojen ja muun oppimateriaalin hankinnan osalta.
– Oppilas jää vaille kaikkea sitä tukea, mitä koulu tarjoaa. Vanhemman vastuu on äärettömän iso, eikä lopputulos ole välttämättä paras lapsen kannalta, Viljanen-Lehto painottaa.

Opetushallitus saa vuosittain kymmeniä kyselyitä liittyen oppivelvollisuuden suorittamiseen kotoa käsin. Loppupeleissä vain murto-osa vanhemmista toteuttaa ajatuksen kotiopetuksesta käytännössä.

Eniten pohdintaa herättävät ehdot, joilla kotiopetus toteutetaan.
– Kotiopetukseen siirtymisen mukanaan tuoma vastuu askarruttaa useimpia vanhempia. Myös käytännön asiat, kuten valvontatilaisuudet ja todistusten järjestäminen herättävät heissä kysymyksiä, kertoo Opetushallituksen opetusneuvos Eija Kartovaara.