Harvinainen pronssikautinen esinelöytö Nakkilasta

Kesäkuun alkupäivinä Satakunnan Museoon toimitettiin harvinainen esihistoriallinen esine, pronssikirves. Kirves löytyi pellosta Nakkilan Leistilästä. Pronssinen kirves on pienikokoinen, pituudeltaan 6 cm, terä leveimmältä kohdaltaan 3,5 cm. Kirves on tyypiltään nk. putkikirves: sen kantaosana on ollut ontto putki, johon kirveen varsi on työnnetty. Kirves ajoittuu pronssikauden (1500-500 e.a.a.) jälkipuoliskolle.

Pronssikautiset esinelöydöt ovat varsin harvinaisia. Pronssikirveitä on Suomesta löydetty kaikkiaan reilut 50 kappaletta. Satakunnasta kirveitä on aikaisemmin löytynyt 10, näistä suurin osa Harjavallan, Nakkilan ja entisen Kiukaisten kunnan alueelta.