Hätäkeskukseen joka päivä 7 700 hätäpuhelua

Vuonna 2014 hätäkeskukset vastaanottivat yhteensä 3 900 000 ilmoitusta, joista 2 800 000 olivat hätäpuheluita. Yhdessä vuorokaudessa numeroon 112 soitettiin siis keskimäärin 7 700 hätäpuhelua. 95 prosenttiin puheluista vastattiin alle 10 sekunnissa, 98 prosenttiin alle 30 sekunnissa.

- Vaikka Hätäkeskuslaitos toteutti vuoden 2014 aikana rakenneuudistukseensa liittyen kolme hätäkeskusten yhdistämistä, kyettiin palvelutaso pitämään kuitenkin hyvällä tasolla. Tämän mahdollisti mm. toimintatapojen yhdenmukaistaminen, prosessien tehostaminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, kertoo hätäkeskuspalveluiden johtaja Marko Nieminen.

Viime vuonna hätänumeroon soitettiin jopa 750 000 turhaa puhelua. Nämä veivät hätäkeskuspäivystäjiltä kuusi prosenttia koko vuoden puheluihin käytetystä ajasta. Turhien soittojen määrä laski kuitenkin 15 prosenttia.

- Tämä tarkoittaa sitä, että hätäkeskuspäivystäjien työaika kuluu entistä enemmän juuri siihen, mihin kuuluukin, eli avun välittämiseen hädässä oleville ihmisille. Suomalaiset ovat entistä paremmin tietoisia siitä, missä tilanteessa hätänumeroon kuuluu soittaa. Hätäkeskuslaitos tekee paljon hätänumeron oikeaan käyttöön liittyvää viestintää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.