Haukiuutisointi vahvistaa myyttiä hirviökaloista

Suomessa uutisoidaan isoista hauista tavalla, joka vahvistaa niihin liittyvää, vääristynyttä hirviökuvaa. Samalla uutiset vääristävät käsitystä suurhaukien yleisyydestä.

Tätä mieltä on Suomen Haukiseura, joka toivoo suurhaukijuttujen uutisointiin parempaa todenperäisyyttä.

- Hirviöksi nimittely ja uimareiden pelottelu ovat omiaan lisäämään petovihaa muutenkin vähälukuista suurhaukikantaa kohtaan. Samalla asiaan liittyvät journalistisesti arvokkaat faktat saattavat jäädä pimentoon, seura toteaa.

Haukiseura ylläpitää listaa saaliiksi saaduista ja vapautetuista hauista. Vuonna 2002 aloitetussa tilastossa on tiedot 1640 suurhauesta. Niistä vain seitsemän on painanut vähintään 15 kiloa.

- Todellisuudessa viisitoistakiloinen hauki on suurharvinaisuus, ja 20-kiloinen hauki olisi jo eurooppalainen sensaatio.

Suomessa uutisoidaan lähes joka vuosi kaksikymmenkiloisista hauista. Tapaukset ovat seuran mukaan osoittautuneet uutisankoiksi, joiden taustalla on esimerkiki punnitsemisessa tapahtunut virhe.

Haukiseura painottaa suurhaukien ekologista ja kalastuksellista merkitystä. Isokokoinen hauki pitää esimerkiksi kurissa paisuvaa särkikalakantaa. Seura toivookin kalastajien vapauttavan saaliiksi saamansa hyväkuntoiset suurhauet.

- Kaiken kaikkiaan suurhauesta on eniten iloa vedessä.