Hautahinnoissa isoja eroja

Kaikki tässä maailmassa maksaa, sillä edes kuoleminen ei ole ilmaista. Nyt asiaan puututaan ihan valtakunnan tasolla. Voimaan on näet tulossa kirkkolain muutos, joka edellyttää, että seurakunnat määräävät hautapaikoille ja hautaamiseen liittyville palveluille maksut.

Monet seurakunnat ovat tähän asti luovuttaneet hautapaikan maksutta tai nimelliseen hintaan. Jälkimmäiseen kastiin kuuluu muun muassa Eurajoki, jossa paikkakuntalainen saa hautapaikan 25 vuodeksi 15 eurolla.

– Meillä hinta on kyllä nimellinen. Eurajoella on katsottu, että hautaustoimeen voidaan käyttää kirkollisveroa, Eurajoen seurakunnan talouspäällikkö Kalevi Känä kertoo.

Tulevaisuudessa maksujen määräämisessä on otettava huomioon todelliset kustannukset. Hautapaikoista ei silti jatkossakaan peritä käypää hintaa, sillä seurakuntien saamia yhteisöveron tuottoja ajatellaan käytettävän hautausmaihin. Näin siksi, että seurakuntien lakisääteiseksi tehtäväksi on määrätty yleisten hautausmaiden ylläpito.

– Jos lakiin tulee määräys, että kustannukset on laskettava hintoihin, meidänkin pitänee ennakoida asiaa, ettei korotus sitten ole kerralla niin iso, Känä sanoo.

Raumalla arkkuhauta maksaa tällä haavaa 275 euroa. Ulkopaikkakuntalainen pääsee Rauman multiin lunastamalla paikan 385 eurolla.

– Mahdollinen kirkkolain muutos ei Raumalla näy paljoakaan, ennakoi Rauman seurakunnan talousjohtaja Marko Haapasaari.

Mutta vaikka hinnat ovat Raumalla korkeat ainakin Eurajokeen verrattuna, eivät summat seurakunnan talousjohtajan Marko Haapasaaren mukaan kata lähellekään kuluja.

– Kyllä seurakunta tukee hautaustoimea. Jos kaikki kulut perittäisiin, pitäisi hintoja nostaa todella tuntuvasti.

Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteen mukaan hautaustoimen maksuilla pitäisi kattaa 20–25 prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista.