He käyttävät valtaa Rauman uudessa satamayhtiössä

Vuodenvaihteessa yhtiöitettävän Rauman sataman hallituksen kokoonpano koostuu kaupunkiorganisaation omista jäsenistä. Hallitus muodostetaan ensi alkuun väliaikaisesti, sillä itse yhtiö on määrä perustaa välittömästi aikataulukysymysten vuoksi.

Rauman Satama Oy ottaa hoitakseen Rauman satamatoiminnot 31.12.2014 alkaen kaupunginvaltuuston aiemmin lokakuussa tekemän periaatepäätöksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus on valinnut Rauman Satama Oy:n hallituksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi Rauman apulaiskaupunginjohtaja Tomi Suvannon.

Muut jäsenet ovat sataman nykyisen johtokunnan puheenjohtaja Jari Laiho (sd.), kaupungin hallintojohtaja Sari Salo ja suunnittelujohtaja Asko Aro-Heinilä.

Satamajohtaja Hannu Asumalahti toimii sataman vt. toimitusjohtajana.