Helikopteriraivaukset alkavat Ugi:ssa

Vakka-Suomen Voima suorittaa helikopteriraivausta Uudenkaupungin rannikolla 13.-31. heinäkuuta. Raivausten tarkoituksena on parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta. 

Kuva viime vuoden raivauksesta Hinnerjoelta. Kuva: Vakka-Suomen Voima​​
Kuva viime vuoden raivauksesta Hinnerjoelta. Kuva: Vakka-Suomen Voima​​

Raivatuksella tehdään Uudenkaupungin ja Pyhämaan rannikolla olevien 20 kV:n voimalinjojen johtokatuja avonaisemmiksi.  

Reunapuuston oksasahaus suoritetaan helikopterin avulla lunastusmääräysten mukaisesti. Raivaus kohdistuu noin 60 kilometrin matkalle Hiun, Lepäisen, Lyökin, Edväisen, Oksalanpään sekä Putsaaren alueilla.

Helikopteri raivaa johtokatuja arkipäivisin hyvissä tuuliolosuhteissa. Raivaus aloitetaan aikaisin aamulla, jolloin sää on yleensä tyyni. Helikopteriraivauksen aikana on pysyteltävä vähintään 50 metrin turvaetäisyydellä suoritettavasta työstä. Raivauksesta syntyy melua ja putoavia oksia. Vakka-Suomen Voima pahoittelee työstä aiheutuvaa häiriötä ja pyytää asiakkaita huomioimaan raivauksen mahdollisia vaikutuksia kotieläimille. Työalueen tarkempi kartta löytyy osoitteesta www.vsv.fi.