Helikopteriraivaukset ovat jatkuneet viivästyksistä johtuen U:gissa

Helikopteriraivauksia on tehty Uudessakaupungissa alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen myös elokuun alussa. Kuva: Juho Jussila

Vakka-Suomen Voiman (VSV) helikopteriraivauksia on tehty Uudessakaupungissa myös elokuun alussa.

Vaikeat sääolosuhteet ja johtokatujen ennakoitua tiheämpi oksisto viivästyttivät 60 kilometrin sahausurakkaa noin viikolla aikataulusta.

VSV pahoittelee Hiun, Lepäisen, Lyökin, Edväisen, Oksalanpään sekä Putsaaren alueilla esiintyneitä sahaustöistä johtuneita sähkökatkoja.

Tulevaisuudessa helikopteriraivaukset ehkäisevät jakelukatkoksia, kun alas pudotetut oksat eivät häiritse sähkönjakelua esimerkiksi myrskysäällä.

Raivausten yhteydessä oksia sahataan johtokadun puolelta niin, ettei runkoon jäävä oksisto osu sähkölinjaan tai katkea sen päälle.

Kun painopiste siirtyy pois linjalta, puusto taipuu myös mahdollisen lumikuorman alla haluttuun suuntaan.