Helikopteriraivauksia nyt myös Raumalla

Rauman Energian 20 kV:n ilmajohtoverkon reunapuustoa raivataan helikopterilla. Työ alkaa ensi maanantaina, jos sääolosuhteet sallivat. Raivauksiin on varattu viikko. Helikopteri liikkuu lyhyitä aikoja eri puolilla jakelualuetta. Raivauksen tavoitteena on turvata häiriötön sähkönjakelu alueella.

Vastaavaa helikoperiraivausta tehtiin viime viikolla Vakka-Suomen Voiman alueella.

Helikopterisahauksessa reunapuiden oksat katkotaan linjakadun puolelta koko puun pituudelta. Tällöin linjakadun reunassa kasvanut, jo umpimetsää kovempiin olosuhteisiin tottunut puu jää suojaamaan linjaa kauempaa kaatuvilta ja taipuvilta puilta.

Sahaus auttaa varsinkin tykkylumitilanteissa. Kopterista alaspäin suuntautuva voimakas ilmavirtaus painaa lumialttiita puita alaspäin. Sahan on helppo katkaista norjat puut, jotka tulevina talvina aiheuttaisivat ongelmia.

Sahatut oksat ja puusto jäävät maanomistajalle.