Hintaindeksi vakauttaisi selvityksen mukaan puukauppaa

Puukaupan pitkäjännitteisyyttä ja hintavakautta voidaan lisätä kaupallisella hintaindeksillä, joka luotaisiin kaupallistamalla Metlan nykyisin ylläpitämä hintatilasto ja siihen perustuva hintaindeksi.

Kaupallisen hintaindeksin perustamiseen liittyvää selvitystä esiteltiin tänään seminaarissa Helsingissä. Metsäalan strateginen ohjelma tilasi selvityksen Vision Huntersilta Oy:ltä.

Metla ylläpitää puukaupan hintatilastoa ja siihen perustuvaa hintaindeksiä, joka kattaa melkein kaikki Suomessa tehdyt puukaupat. Tänä vuonna se on alkanut kerätä hintatietoja myös osalta Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksiä.

Metlan tehtäviin ei kuulu kaupallisten tuotteiden tarjoaminen eikä taloudellisen vastuun ja riskin ottaminen.

Selvityksen mukaan kaupallinen toimija voi perustaa liiketoimintansa Metlan keräämien tietojen varaan.

Indeksi voi olla työkalu puun ostajille, metsänhoitoyhdistyksille ja puukauppaa harjoittaville metsäpalveluyrittäjille.

Tarkoitus on, että vetovastuu prosessin eteenpäin viemisestä siirtyy nyt kaupalliselle toimijalle ja puukaupan osapuolille. Lanseeraus voitaneen aloittaa ennen vuoden loppua, ja se olisi käytössä alkuvuonna 2014.

– Hintainformaation ja uusien markkinatyökalujen kehittäminen edistää osaltaan puukaupan toimivuutta ja vakautta. Hintaindeksi tuo läpinäkyvyyttä hinnoitteluun ja mahdollistaa puukaupan hintasuojausinstrumenttien kehittämisen ja käyttöönoton, mikä on metsänomistajien kannalta positiivinen asia, totesi MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.