Hirvenkaatolupia Satakuntaan viime vuotta vähemmän

Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueelle on myönnetty metsästyskaudelle 2014–2015 pyyntilupia 1 600 hirvelle, 4 350 valkohäntäpeuralle ja 20 kuusipeuralle.

Peurojen osalta lupamäärä säilyi kutakuinkin viime vuoden tasossa, mutta myönnettyjen hirvilupien määrä on noin 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lisäksi niin sanottujen pankkilupien määrä on monin paikoin aikaisempaa suurempi.

Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys alkaa tänä vuonna 27. syyskuuta.

Hirvenmetsästäjien syksyllä 2013 tekemiin havaintoihin perustuvan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvion mukaan Satakunnan toimialueella talvehti viime talvena noin 3 300 hirveä.

Etenkin Satakunnan rannikkoseudulla hirvikanta on paikoin alhaisimmalla tasolla vuosikymmeniin, ja kanta on viime vuosina laskenut myös toimialueen eteläosissa. Tulevan syksyn pyyntilupien määrää pudotettiinkin nimenomaan näillä alueilla.

Alueen pohjoisosissa sen sijaan hirvikanta on säilynyt viime vuosina suhteellisen vakaana tai ollut jopa kasvussa.