Hirvet aiheuttivat vähän vahinkoja

Hirvien metsälle aiheuttamien korvattavien vahinkojen määrä jatkaa laskuaan Lounais-Suomessa.

Metsäkeskuksen metsäneuvojat tekivät Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa yhteensä vain 10 vahinkoarviota vuonna 2014. Metsänomistajille maksetaan tänä vuonna yhteensä korvauksia 10 000 euron verran. Vielä vuonna 2010 korvaussumma oli 146 000 euroa.

Vuonna 2014 Satakunnan alueella tehtiin vain 2 hirvivahinkoarviota, joiden korvaussumma yhteensä oli 1 200 euroa. Näin vähäistä korvattujen vahinkojen määrää ei Satakunnassa ole koskaan aiemmin ollut.

Varsinais-Suomen alueella arvioitiin 8 vahinkoa, joista korvaussumma on vajaa 9 000 euroa. Vahingot lähes puolittuivat vuodesta 2013.

On huomattava, että kaikki hirvien metsätaloudelle aiheuttamat vahingot eivät tule korvausten piiriin.

Valtio korvaa yksityisille metsänomistajille hirvieläinten metsälle aiheuttamia, enintään kolme vuotta vanhoja tuhoja. Metsäkeskuksen tekemään arviointiin perustuva korvaus maksetaan arviointia seuraavana vuonna. Jo puolenkin hehtaarin tuhoala voi riittää korvauksen saamiseen, jos pahoin vaurioituneita taimia on runsaasti.

Vahinkokorvausta ei makseta, jos arvioitu vahinko jää alle 170 euron.