Hirvieläinten pyyntiluvat haettava huhtikuun loppuun mennessä

Luvanvaraisten hirvieläinten pyyntilupien hakuaika päättyy huhtikuun loppuun mennessä, muistuttaa Suomen riistakeskus.

Pyyntilupahakemus toimitetaan riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa hakemuksen metsästysalueesta kuuluu.

Hirvieläinten pyyntilupahakemuksilla haetaan pyyntilupia kuusipeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen.

Pyyntilupahakemus toimitetaan kirjallisena, postitse tai sähköpostilla. Hakemuksen on oltava perillä riistanhoitoyhdistyksessä 30. huhtikuuta klo 16.15 mennessä tai sähköpostilla toimitettuna vuorokauden loppuun mennessä.

Pyyntilupahakemuksessa on oltava mukana hakuohjeissa vaadittavat liitteet. Tarkemmat ohjeet hakemusten tekemiseen ja tulostettavat lomakkeet löytyvät riista.fi-sivuilta. Ohjeita saa myös tarvittaessa paikalliselta riistanhoitoyhdistykseltä.

Riistanhoitoyhdistykset antavat hakemuksista lausuntonsa ja toimittavat hakemukset ja lausunnot Suomen riistakeskuksen aluetoimistoille 15. toukokuuta mennessä. Suomen riistakeskus tekee päätökset pyyntiluvista viimeistään 10. elokuuta.