Hirvikanta kasvussa Satakunnan rannikolla

Luonnonvarakeskuksen tuoreen arvion mukaan Satakunnan rannikkoseudulla hirvikanta on aikaisempaa suurempi, kun taas alueen muissa osissa kanta on arvion mukaan kutakuinkin ennallaan.

Hirvikannan kooksi rannikolla arvioitiin nyt 3,6 – 3,9 hirveä tuhatta hehtaaria kohti, sisämaassa 2,5 – 2,9 hirveä tuhatta hehtaaria kohti.

Kannan kasvusta huolimatta hirvien aiheuttamien vahinkojen niin liikenteessä kuin taimikoissakin todettiin säilyneen alhaisella tasolla.