Hirvivahinkokorvausten määrä laski Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille Satakunnassa tänä keväänä vajaat 18 000 euroa ja Varsinais-Suomessa hieman yli 22 000 euroa.

Molemmissa maakunnissa summat ovat laskeneet edellisvuodesta. Satakunnassa summa laski yli 23 000 euroa ja Varsinais-Suomessa liki 16 000 euroa. Ilmoitettu vahinkopinta-ala oli kuitenkin vain vähän vuotta 2017 pienempi mutta selvästi suurempi kuin vuonna 2016.

Viime vuonna korvauksia maksettiin metsänomistajille kaikkiaan 1,4 miljoonaa euroa. Suomen metsäkeskus maksaa korvaukset metsänomistajille arvioitujen tuhojen perusteella.

– Korvaussummien lasku johtuu siitä, että ilmoitettu vahinkopinta-ala pieneni sekä etenkin Satakunnan osalta siitä, että uudelleen viljeltävien kohteiden määrä on vähentynyt. On arvioitu, että hirvivahingoista ilmoitetaan vain noin kolmasosa. Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan laatua alentavat hirvieläinten aiheuttamat taimikkotuhot ovat kuitenkin lisääntyneet sekä Satakunnassa että Varsinais-Suomessa, sanoo rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntija Juhani Soukainen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskus arvioi viime vuonna hirvieläinvahinkoja 4 800 hehtaarin alalla koko maassa. Hirvivahinkokorvausrahat tulevat valtion varoista, jotka kertyvät metsästäjien hirvilupamaksuista.

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Hirvet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja, mikä heikentää taimikon kasvua.

Hirvieläinvahinkoilmoituksen voi tehdä sähköisesti Metsään.fi-palvelussa tai ilmoituksen voi lähettää myös lomakkeella.