HKScan suunnittelee merkittävää investointia Länsi-Suomeen

HKScanin hallitus on myöntänyt suunnitteluluvan kahdelle merkittävälle investointihankkeelle. Toinen hankkeista, noin 35-65 miljoonan euron tuotantolaitosinvestointi, kohdistuu toteutuessaan Länsi-Suomeen ja toinen, noin 20 miljoonan euron tuotantolaitosinvestointi, kohdistuu toteutuessaan Viron Rakvereen.

Länsi-Suomeen suunnitellun mittavan broilertuotteiden tuotantolaitosinvestoinnin suunnitteluvaiheessa selvitettävät vaihtoehdot ovat nykyisen Eurassa sijaitsevan tuotantolaitoksen uudistus ja laajentaminen sekä kokonaan uuden tuotantolaitoksen rakentaminen uudelle alueelle Länsi-Suomessa.

Toteutuessaan hanke turvaa suuren osan HKScanin Länsi-Suomessa sijaitsevista teollisista työpaikoista. Investointi edistää myös länsisuomalaisen broileriketjun jatkuvuutta ja kasvumahdollisuuksia.

Suoran työllistävän vaikutuksen lisäksi investoinnin epäsuora vaikutus on mittava.