HKScanin Rauman tuotantolaitokselle ympäristölupa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tänään myöntänyt HKScan Finland Oy:lle ympäristöluvan teurastamon ja lihanjalostamon toiminnalle Raumalle. Toistaiseksi voimassaoleva päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. Valitusaika päättyy 20.4.2016. Toiminta voidaan kuitenkin käynnistää mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksessä todetaan, että laitoksen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja luonnonsuojelulain vaatimukset. Toiminta on asema-, yleis- ja maakuntakaavan mukaista.

Tuotantolaitoksen rakentaminen on käynnistynyt kuluvan vuoden alussa. Laitos arvioidaan otettavan käyttöön loppuvuoden 2017 aikana ja se korvaa HKScanin nykyisen tuotantolaitoksen Eurassa.

Uusi tuotantolaitos keskittyy yhä kasvavaan siipikarjasegmenttiin ja broilerituotteiden valmistukseen. Investointi lisää kapasiteettia ja lyhentää tuotannon läpimenoaikoja parantaen tuotteiden laatua entisestään. Investoinnin kokonaisarvo on noin 80 miljoonaa euroa.