HO kiristi kiisteltyjä Murtamon louhimolupia

Vaasan hallinto-oikeus (HO) on kiristänyt ympäristölupien ehtoja, jotka koskevat kahta kiisteltyä kallilouhimoa Murtamossa. Rauman ympäristölautakunta myönsi louhimoille luvat vuonna 2011, mutta niillä ei ole vielä lainvoimaa.

Oikeus puuttui erityisesti louhinnan ja kiviaineksen murskauksen aiheuttamaan meluun sekä liikennejärjestelyihin. Luvan käsittely ympäristölautakunnassa ei oikeuden mukaan sen sijaan sisältänyt valittajien väittämiä virheitä.

Tuoreen päätöksen mukaan murskaus ja louhinta kielletään kokonaan kesä- ja heinäkuussa. Myös melunrajoitustoimia on lisättävä aiempaan päätökseen verrattuna. Kiviaineksen kuljetukseen liittyvä liikenne tulee puolestaan ohjata kokonaan Mustankansankedontien kautta.

Lisäksi HO edellyttää suunnitelmaa ympäristön seurannasta. Siihen tulee sisällyttää muun muassa melumittauksia sekä vedenlaadun seurantaa lähialueen kaivoissa ja pintavesissä. Näitä tulee tehdä Rauman ja Eurajoen puolella.

Lupahakemusten mukaan kahdelta vierekkäiseltä louhimolta on tarkoitus ottaa kymmenen vuoden kuluessa noin 325 000 kuutiometriä kalliota.

Osa lähialueen asukkaista on vastustanut suunnitelmia pääasiassa melu- ja pölyhaittojen vuoksi. Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskee louhimoiden ympäristölupia. Turun hallinto-oikeus käsittelee puolestaan samojen kohteiden maa-aineslupia.