Hopeamäki astettakorkeammalle kaavatasolle


Raumalla Hopeamäen alueen maankäyttö otetaan astetta laajemman tarkastelun alle osayleiskaavan muutoksen kautta. Hopeamäki on entistä vaahtomuovitehtaan aluetta Rauman Papinhaan läheisyydessä.

Alueella on käynnistetty asemakaavamuutos, jonka myötä Hopeamäen alueelle voisi rakentaa kahdeksan asuinkerrostaloa ja kolme rivitaloa.

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on nyt päättänyt, että myös osayleiskaavan muutokseen täytyy ryhtyä. Syynä on, että voimassa oleva osayleiskaava on ristiriidassa yleiskaavan strategisessa vaiheessa asetettujen tavoitteiden kanssa.

Hopeamäki on nykyisessä osayleiskaavassa työpaikka- sekä teollisuus- ja varastoaluetta, johon saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Uudessa osayleiskaavassa aluetta on määrä kehittää asumisen ja asumisen yhteyteen sopivan toiminnan näkökulmasta.