Hovioikeus määräsi JVP-Euralle 20 000 euron yhteisösakon ohijuoksutuksista

Vaasan hovioikeus on tuominnut JVP-Eura Oy:n ympäristön turmelemisesta 20 000 euron yhteisösakkoon.

Vuodesta 2006 aina syyskuulle 2012 jatkuneista ohijuoksutuksista yhtiön tuolloinen toimitusjohtaja tuomittiin 50 päiväsakkoon. Maksettavaa hänelle kertyy 3 600 euroa.

JVP-Eura joutuu menettämään rikoksen tuottamana hyötynä valtiolle 100 000 euroa.

Satakunnan käräjäoikeuden tammikuussa antamassa ratkaisussa yhtiö ja yhtiön entinen toimitusjohtaja vapautettiin syytteistä ja valtio määrättiin korvaamaan jäteyhtiön oikeudenkäyntikuluja runsaat 14 000 euroa ja toimitusjohtajan kuluja runsaat 35 000 euroa.

Hovioikeus vapautti valtion kummastakin korvausvelvollisuudesta.

Käräjäoikeus omassa tuomiossaan katsoi pitkään jatkuneista ohijuoksutuksista vastulliseksi yhitön käyttöpäällikön, jolle määrättiin 80 päiväsakkoa.

OIkeuden mukaan on tullut kiistattomasti näytettyä, että jätevedenpuhdistamolta on toistuvasti päästetty osa Euran kunnan yhdyskuntajätevedestä puhdistamattomana Eurajokeen.

Toisin kuin käräjäoikeus arvioi, hovioikeuden mielestä osa-aikaisena toiminut toimitusjohtaja on ollut tietoinen keskeisistä ongelmista ja kapasiteetin jatkuvasti ylittävistä jätevesimääristä. Hän on ollut vastuussa siitä, että yhtiön toiminnassa noudatetaan lupamääräyksiä ja ympäristönsuojelulakia.