Hukkumisalttiuteen vaikuttavat erityisesti elin- ja toimintatavat

Onnettomuustutkintakeskuksen tiedotteen mukaan hukkumiskuolemat ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä mutta eivät samassa tahdissa kuin tieliikennekuolemat. Kuvituskuva: LS-arkisto

Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi tutkinnan vuoden 2021 aikana sattuneista tapaturmaisista hukkumisista.

Onnettomuustutkintakeskuksen tiedotteen mukaan tutkintaryhmän määritelmän mukaisia tapaturmaisia hukkumisia sattui vuoden 2021 seurantajaksolla yhteensä 165.

Hukkumisten määrä on viime vuosikymmeninä vähentynyt. Silti määrä on merkittävä, eivätkä hukkumiset ole vähentyneet yhtä paljon kuin tieliikennekuolemat. Väkilukuun suhteutettuna hukkumisia tapahtuu Suomessa kaksi kertaa enemmän kuin Ruotsissa ja Norjassa.

– Tutkinnan seurauksena voidaan todeta, että tapaturmaiset hukkumiset painottuvat iäkkäisiin. Puolet hukkuneista oli yli 67-vuotiaita. Päihtymisellä oli merkitystä yli 40 prosentissa tapauksista. Lisäksi sydänsairauksien voidaan todeta vaikuttaneen tapaturmaisten hukkumisten määrään. Sydänsairauksien osatekijän kohdalla pyrimme ottamaan tutkinnassa huomioon sen, olisivatko oireet johtaneet kuolemaan myös muualla kuin vedessä, tutkinnanjohtaja Kai Valonen toteaa.

Yleisesti vaikuttaa siltä, että hukkumisalttius syntyy vuosien aikana omaksuttujen elin- ja toimintatapojen seurauksena eikä niinkään tietyssä tilanteessa tehdyn huonon valinnan vuoksi.

Tutkinnan perusteella annettavat ohjeet kansalaisille

1. Elä terveellisesti
2. Tunnista omat ja läheisten terveysongelmat ja ikääntyminen ja ota ne huomioon
3. Huolehdi, että lähellä on auttamiskykyinen henkilö
4. Hanki tukeva CE-merkitty vene
5. Rakenna ranta ja laituri turvalliseksi
6. Ota jo nuorella iällä tavaksi käyttää pelastusliivejä
7. Älä mene päihtyneenä veteen tai veden äärelle
8. Tiedä jään paksuus.