Huolellisuus paras paloturva Vanhassa Raumassa

Vanhan Rauman suurpalosta on kulunut 330 vuotta. Asukkaiden ja kaikkien alueella liikkuvien yhteisellä huolellisuudella varmistetaan, ettei vahinkoja pääse jatkossakaan syntymään, muistuttaa markkinointijohtaja Esa Nummi.

Kaupungin rakennusvalvonta, yhdessä pelastustoimen, poliisin, Vanha Rauma-yhdistyksen, City-kauppiaiden ja Lähi-Tapiolan kanssa on kartoittanut alueen paloturvallisuuteen liittyviä riskejä ja keinoja niiden vähentämiseksi.

Neuvonta-arkkitehti Kalle Saarinen muistuttaa, että Vanha Rauma on turvallinen asua ja elää. Riskejä pystyy parhaiten välttämään huolellisuudella ja omaa toimintaansa seuraamalla. Mahdollisten remonttien yhteydessä myös rakenteellista paloturvallisuutta pyritään kohentamaan. Tätä tuovat osaltaan myös tiiviille alueelle viime vuosina rakennetut uudisrakennukset.

Aluepelastuspäällikkö Juha Suonpää kehottaa asukkaita katsomaan ympärilleen niin kodissa kuin alueella kulkiessaan. Vialliset sähkölaitteet tai huonokuntoiset hormit ovat riski. Hän muistuttaa myös autoilijoita. Väärin pysäköity ajoneuvo voi estää avun pääsyn paikalle.

Alueen riskeistä ja niihin varautumisesta puhutaan kahdessa yleisötilaisuudessa ensi viikolla Posellissa. Keskiviikon illan anti kohdistetaan yrittäjille ja isännöitsijöille. Torstaina ovat vuorossa alueen asukkaat. Tuolloin keskustellaan myös nuohouksesta. Tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen.