Huoltajat näkevät alaikäisten lastensa tiedot Omakannasta

Kuva: Rob Orther

Huoltajien mahdollisuus asioida sähköisesti alaikäisen lapsensa puolesta laajenee. Vastedes huoltajat näkevät alaikäisen lapsensa tiedot Omakannasta ilman ikärajaa. Lisäksi he voivat jättää uusimispyyntöjä lapsen reseptiin ja antaa suostumuksen terveystietojen tarkasteluun hoitotilanteessa.

– Puolesta-asioinnin laajentuminen alle 10-vuotiaista kaikkiin alaikäisiin edellyttää sitä, että ammattilaiset kirjaavat potilastietojärjestelmiin, voiko alaikäisen tietoja luovuttaa huoltajille, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämispäällikkö Outi Lehtokari.

Lapset ja nuoret tarvitsevat vielä paljon huoltajiensa tukea, etenkin sairastaessaan. Alaikäistä hoidetaankin yhteistyössä huoltajien kanssa, kunnes hän kykenee päättämään hoidostaan itse.

Hoidettava asia ja siihen liittyvien päätösten vaativuus vaikuttavat arvioon päätöskyvystä. Kun terveydenhuollon ammattilainen arvioi lapsen tai nuoren kykeneväksi käyttämään itsemääräämisoikeuttaan, hän saa päättää myös yhteydenotosta ja tietojen antamisesta huoltajilleen.

Jatkossa arvio alaikäisen päätöskyvystä ja alaikäisen tahto tietojen luovuttamisesta huoltajille kirjataan potilastietojärjestelmään käyntien ja reseptien yhteyteen.

Sähköiset asiointipalvelut, kuten Omakanta, päättelevät tämän tiedon perusteella, mitkä tiedot voidaan huoltajille palvelussa näyttää.