Huoltajia kannustetaan opetussuunnitelman tekoon

Syksystä 2016 alkaen portaittain käyttöön otettavaa uutta peruskoulun opetussuunnitelmaa hiotaan parhaillaan Raumalla.

Vanhemmat ja oppilaat on tarkoitus ottaa mukaan paikallisen opetussuunnitelman tekoon entistä aktiivisemmin.

Raumalla työn alla oleva suunnitelma avataan piakkoin kaikkien nähtäville Peda.net-internet-sivustolle.

Sivustolla rekisteröityneille huoltajille tarjoutuu mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman tekoon kommentoimalla ja omia ehdotuksia esittämällä.

– Valtakunnallinen velvoite määrää, että kaikkien koulujen tulee kuunnella huoltajia opetussuunnitelman teossa. Siinä mielessä uutta siis ei ole, mutta osallisuus on nyt vahvemmin esillä, kertoo Rauman kaupungin perusopetusjohtaja Hanna Viljanen-Lehto.

Aiheen tiimoilta järjestetään myös vanhempainiltoja ja kyselyitä.