Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa tulossa valtakunnalliseksi

Kolmen vuoden ajan osassa Suomen käräjäoikeuksia kokeiltu huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen sovittelumenettely aiotaan vakinaistaa koko maahan, tiedottaa oikeusministeriö.


Seurannassa saadut kokemukset ovat olleet hyviä.


Valtaosassa huoltoriitoja on päästy sovintoon, sekä prosessi oli oikeudenkäyntiin verrattuna nopeampi ja edullisempi kaikkien osapuolten kannalta.


Hallituksen eduskunnalle tänään antamassa esityksessä ehdotetaan menettelyn vakinaistamista koko maahan.


Asiantuntijapalveluiden järjestäminen tulisi käräjäoikeuden hallinnollisen sijaintikunnan tehtäväksi, mutta valtio korvaisi kulut. Sovittelun osapuolille asiantuntija-avustajan käyttäminen olisi maksutonta.


Huoltoriidan sovittelussa sovittelijana toimii tuomari, jota avustaa asiantuntija, joka on kokeilun aikana ollut psykologi tai sosiaalityöntekijä.

Uudistuksen mahdollistavien lakien on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2014. Kokeilu ei ole ollut käytössä Satakunnassa eikä Varsinais-Suomessa.