Hyötytuuli odottaa ministeriön meluohjeita

Laitilan ja Pyhärannan alueelle tuulipuistoa suunnitteleva Suomen Hyötytuuli Oy on ilmoittanut odottavansa ministeriön ohjeistusta tuulivoimamelun ohjearvoista.

Ympäristöministeriö on uusimassa tuulivoimameluun liittyviä ohjearvoja. Asiasta on jo virkamiesluonnos valmiina, mutta uuden hallituksen muodostaminen on lykännyt asiaa. Virkamiehet odottavat nyt uuden ministerin linjauksia.

Hyötytuuli on valmistellut Kakonjärven jatkosuunnittelua. Yhtiö on valmis viemään kaavoitusta eteenpäin ohjeistuksen valmistuttua.

Kahden kunnan alueelle on suunniteltu 13 noin kolmen megawatin tuulivoimalaa, joiden napakorkeus ja halkaisija ovat noin 120 metriä.