Hyvä tilauskanta siivittää Pintosta

Pintos Oy on ostanut 4,6 hehtaarin maa-alueen Lapin teollisuusalueelta kiinteistösijoitusyhtiö Renor Oy:ltä. Alue sijaitsee Pintoksen Lapin tehtaan nykyisen tontin eteläpuolella. Maa-alue oli aiemmin vuokrattuna Narvi Oy:lle. Narvi jatkaa vuokralaisena osalla alueesta. Samassa yhteydessä Pintos vuokrasi Rauman kaupungilta 0,5 hehtaarin tiemaa-alueen.

– Uusi alue turvaa tarpeemme pitkälle tulevaisuuteen. Uutta tuotanto- tai varastohallia ei kuitenkaan ole suunnitteilla, toimitusjohtaja Tuomas Pere kertoo.

Yhtiössä kaavaillaan lisätyövoiman palkkaamista Lapin tehtaalle.

–Suhdanteeseen nähden meillä on hyvä tilauskanta. Olemme onnistuneet erityisesti uusien asennusvalmiiden raudoitetuotteiden myynnissä, Pere sanoo.

Peren mukaan Lapin tehtaan tuotantovolyymi kasvaa entisestään syksyllä, sillä osa Euran tehtaan raudoitevalmistuksesta siirretään Lappiin. Syyskuussa Euran tehtaalla käynnistyvät kahden uuden raudoiteteräsvalssauslinjan uusimiseen ja automatisointiin liittyvät asennus- ja muutostyöt. Niiden ajaksi tuotantoa uudelleenjärjestellään.