Hyvä tyyppi -kannustusstipendin sai bulgarialainen Diyan Dimov

Vesa Heinon nimikkorahastosta on myönnetty Hyvä tyyppi -kannustusstipendi Diyan Dimoville.

Dimov on kotoisin Bulgariasta ja asunut Raumalla kolme vuotta. Hän opiskelee Raumalla Winnovan kotoutumiskoulutuksessa rakennusalaa.

Vuonna 2008 perustetusta rahastosta on tähän mennessä jaettu stipendeinä ja apurahoina 8200 euroa ammatillisia opintoja opiskeleville. Stipendi jaettiin rahaston vuosipäivänä järjestetyssä tilaisuudessa.