Hyvän korjauksen palkinto kulttuurihuone Walolle

Seurantaloille jaettavan Hyvän korjauksen pääpalkinto myönnetään Laitilan kulttuurihuone Walolle, joka on Suomen vanhin seurantalo.

Hyvän korjauksen palkinto on seurantaloasiain neuvottelukunnan myöntämä palkinto, joka jaetaan tunnustukseksi seurantalolle, jota on korjattu vanhaa kunnioittaen ja jonka käytettävyys on korjausten myötä parantunut.

Palkituissa kohteissa turhaa uusimista on vältetty ja talojen eri ikäkerrostumien on annettu näkyä. Korjauksissa on käytetty perinteisiä materiaaleja ja työtapoja.