Ikääntyneillä ihmisillä tulee olla samanlainen mahdollisuus tutustua tietokoneisiin ja nettiin kuin nuoremmillakin

Suomessa on lähes 500 000 yli 65-vuotiasta, jotka eivät käytä tietotekniikkaa. He ovat kuitenkin kiinnostuneita tietotekniikasta ja muustakin teknologiasta. Kuva: arkisto/Pekka Lehmuskallio

Sähköisten palveluiden määrä kasvaa Suomessa vauhdilla. Uudet digitaaliset palvelut vaativat asiakkailta nykyistä aktiivisempaa roolia, osaamista ja itseohjautuvuutta.