Ikäihmisten päivätoimintapalaa kunnalle Säkylässä

Säkylän kunta satsaa ikäihmisten hyvinvointiin. Tällä hetkellä ostopalveluna Attendolta hankittu ikäihmisten päivätoiminta palaa osaksi kunnan omaa palvelutuotantoa ensi vuoden maaliskuun alusta, ja ikääntyvien toimintakyvyn tukemisen edistämiseksi kunta perustaa geronomin toimen.

Omaishoidon vapaiden järjestämiseksi luodusta palvelusetelistä luovutaan, ja tilalle kunta perustaa vapaita hoitamaan lähihoitajan toimen.

Tehdyt ratkaisut liittyvät osaltaan uuden lain kunnille mukanaan tuomiin velvollisuuksiin huolehtia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisen edellyttämästä erityisosaamisesta.

Toisaalta samankaltaisia ajatuksia nousi esiin myös säkyläläisten kansalaisraadissa.

Lue lisää torstain Länsi-Suomesta