Ikäihmisten perhehoito yleistyy hiljalleen Satakunnassa

Satakunnassa ikäihmisten perhehoidon järjestämiseksi toimiva yhteistyö toimii viiden kunnan alueella. Mukana ovat Eura, Eurajoki, Huittinen, Luvia ja Rauma.

Alueen ensimmäiset perhehoitajat valmistuivat tammikuussa 2014 ja tällä hetkellä toimii seitsemän ikäihmisille tarkoitettua perhekotia, joissa on yhteensä yli kolmekymmentä asukaspaikkaa, 2-5 ikäihmistä kussakin. Perhekodit sijaitsevat Lapissa, Luvialla, Eurassa, Honkilahdessa, Raumalla, Porissa ja Vampulassa. Uusia perhekoteja on pian käynnistymässä, seudullisen perhehoidon koordinaattori Maarit Haverinen sanoo.

Perhehoitajille perhekodin pitäminen on elämäntapa, vaikka hoivatyö onkin vaativaa.

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ikääntyneen henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä kunnan valmentamassa, hyväksymässä ja valvomassa yksityiskodissa.

Perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista tai osavuorokautista.

Perhehoidon asiakkaaksi hakeudutaan oman asuinkunnan vanhuspalveluiden kautta ja päätöksen tekee moniammatillinen SAS-työryhmä (selvitä-arvioi-suunnittele). Asukkaat ovat yleisimmin 80–95-vuotiaita muistisairaita, mutta fyysisesti melko toimintakykyisiä ja virkeitä ikäihmisiä.