Ilmainen liikuntatuokio alakoululaisille

Eurajoen ja Rauman alakoulujen 1–4 luokkien oppilaat pääsevät osallistumaan ilmaiseksi noin tunnin mittaiseen ohjattuun liikuntatuokioon koulupäivän aikana huhtikuun loppupuolella.

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) järjestää yhdessä satakuntalaisten urheilun aluejärjestöjen ja seurojen kanssa Kaikki Pelaa -koulukiertueen, joka rantautuu Eurajoelle 27. huhtikuuta ja Raumalle 28. huhtikuuta.

Oppilaat pääsevät osallistumaan neljässä pisteessä eri lajien järjestämiin 15 minuutin mittaisiin liikuntatuokioihin. Lajeina ovat pesäpallo, jalkapallo, jääkiekko ja yleisurheilu.

Liikunnalla on paljon mahdollisuuksia kouluikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Koululaisten fyysisen aktiivisuuden liikuntasuositusten mukaan kaikkien alakouluikäisten lasten tulee liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Lisäksi uusien tutkimusten mukaan liikunta vaikuttaa oppimiseen monipuolisesti.

LiikU, satakuntalaiset urheilujärjestöt ja -seurat olivat huolestuneita koululiikunnan vähenemisestä ja yleensäkin lasten liikunnan määristä ja päättivät yhdessä lähteä rakentamaan koulukiertuetta. Mukaan lähtivät LiikUn lisäksi Satakunnan Pesäpallo ry, SPL Satakunta, Satakunnan Yleisurheilu, Juniori Ässät ja Rauman Lukko.

Koulukiertuetta toteutetaan Porissa, Eurajoella, Raumalla, Ulvilassa, Nakkilassa, Harjavallassa, Kokemäellä ja Kankaanpäässä.

Kiertueen yhteydessä LiikU haastaa myös kodit ja koulut mukaan lasten liikunnan lisäämiseen.