Ilman opiskelupaikkaa jääneet huomio: SAMKissa on tarjolla vielä muutamia paikkoja

Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) on haussa kesällä muutamia aloituspaikkoja nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Hakuaika on 15.–22.7.Avoimia paikkoja löytyy sekä Porista että Raumalta.

Päivätoteutuksena haussa on kolme insinööri (AMK) -tutkintoon johtavaa koulutusta.

Porissa toteutettava energia- ja ympäristötekniikan koulutus liittyy koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin kuten miten rajallisia energia- ja raaka-ainevaroja käytetään tehokkaasti ja miten ympäristön kuormitusta voidaan vähentää.

Konetekniikan Porissa toteutettava koulutus on räätälöity erityisesti alueen elinkeinoelämää ja teollisuutta ajatellen. Alueen yrityksillä on jatkuva tarve kone- ja tuotantotekniikan osaajille.

Merenkulun koulutusohjelmassa Raumalla opiskelija oppii toimimaan vastuunalaisissa kansi- ja konepäällystötehtävissä, aluksen päällikkönä ja konepäällikkönä kansainvälisessä liikenteessä olevilla erityyppisillä ja eri kokoisilla matkustaja- ja rahtialuksilla.

Kansainsainvälisen kaupan koulutuksessa Raumalla opiskelu aloitetaan suomeksi ja jatketaan pääosin englanniksi. Koulutus painottuu kansainväliseen markkinointiin, laskentatoimeen, meriliiketoimintaan, kulttuurien väliseen viestintään ja liiketoimintakulttuurien tuntemukseen.

Englanninkielisiin päivätoteutuksena tarjottaviin koulutuksiin on hakuaika myös 15.–22.7. Koulutuksista kansainvälisen liiketoiminnan koulutus International Business järjestetään Raumalla ja kansainvälisen matkailun kehittämiseen suuntaava International Tourism Development Porissa.

Kaikki tarjottavat opinnot alkavat syksyllä 2019.

Tarkemmat tiedot hakemisesta ja koulutuksista saa SAMKin nettisivuilta osoitteesta www.samk.fi/haku.