Imetysviikkoa vietetään ensi viikolla - Imetyksen tuki ry: Imetyksen turvaamiseen tarvitaan koko yhteiskuntaa

Arkistokuva: Juha Sinisalo

Imetysviikkoa vietetään Suomessa 3.-9. lokakuuta kansainvälisen imetysviikon teemalla Step up for Breastfeeding- Educate and Support, tiedottaa Imetyksen Tuki ry.

Tänä vuonna imetysviikko muistuttaa, että imetyksen turvaamiseen tarvitaan lukuisia eri toimijoita terveydenhuollosta, työelämästä, perheen lähipiiristä ja yhteiskunnan muista rakenteista.

Nykytilanteessa perheet jäävät ilman riittävää imetystukea ja ohjausta, ja ovat palvelujen suhteen epätasa-arvoisessa asemassa asuinalueesta riippuen.

Imetyksen edistäminen ei voi jäädä yksittäisten toimijoiden varaan, vaan siihen tarvitaan kansallista kehittämistyötä ja riittävää resurssointia. Taloudellinen panostus kannattaa: WHO:n mukaan imetykseen investoitu sijoitus tuottaa 35-kertaisen taloudellisen hyödyn julkiseen talouteen.

Terveydenhuollon kriisin ratkaiseminen ja riittävien resurssien varmistaminen kaikissa yksiköissä, joissa odottavia ja vauvaperheitä kohdataan, on samalla imetyksen edistämistä.

Erityisesti lääkäreiden imetysosaamista tulee vahvistaa, jotta perheet saavat näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon koko palveluketjussa.

Perhevapaauudistuksen myötä Suomi tavoittelee vanhempainvapaiden tasaisempaa jakautumista puolisoiden kesken. Uudistuksen myötä työelämään palaa aiempaa enemmän vauvaikäistä imettäviä äitejä. Tilanne edellyttää myös työelämän kehittymistä imetys- ja perhemyönteiseksi.