Info avasi nuorten yhteis-kuntatakuuta Raumalla

Nuorten yhteiskuntatakuun lähtöpamaus järjestettiin Raumalla viikon varoitusajalla, kun työryhmän ensimmäistä varsinaista kokousta edeltävä maanantain infotilaisuus muokattiin avoimeksi.

Vuoden alussa voimaan astunut nuorisotakuu koskee kaikkia alle 25-vuotiaita, joilla ei ole työtä eikä koulutusta sekä 25–29-vuotiaita vastavalmistuneita. Heille tarjotaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Nuorten yhteiskuntatakuuta täydentää koulutustakuu, ja kolmantena kokonaisuudessa on alle 30-vuotiaiden kouluttamattomien nuorten aikuisten koulutusohjelma.

Lue lisää tiistain Länsi-Suomesta